Skuteczna Terapia

wylecz złe nałogi

Tag: terapia alkoholowa online

Jak pomóc alkoholikowi?

Pozorna troska? Alkoholik rzadko dostrzega swój problem, a zdecydowanie częściej stara się go wykluczyć, pomimo że rodzina staje na głowie, żeby przemówić mu do rozsądku. ….