Skuteczna Terapia

wylecz złe nałogi

Tag: Syndrom DDA

Syndrom DDA.

Kiedy w czterech ścianach domu dzieje się źle, czasami umyka ta przykra świadomość, że dziecko (lub dzieci) nie jest tylko biernym obserwatorem, lecz niestety czynnym ….

Jak pomóc alkoholikowi?

Pozorna troska? Alkoholik rzadko dostrzega swój problem, a zdecydowanie częściej stara się go wykluczyć, pomimo że rodzina staje na głowie, żeby przemówić mu do rozsądku. ….